Działka budowlana, 758 m2, Sulistrowice

Działka budowlana na sprzedaż, Sulistrowice

Cena: 200 000 PLN

264 PLN/m2

Magdalena Milc
nr licencji: 4543
608633437
biuro@m-home.pl

Opis

Działka budowlana o pow.758 położona w Sulistrowicach  w otoczeniu zabudowań jednorodzinnych.
Działka objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona symbolem MNL32
Dla terenów zabudowy letniskowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MNL ustala się następujące zasady wzakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytówobiektów i wskaźników intensywności zabudowy obowiązujące na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegółowe określone wdziale II nie stanowią inaczej:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od granic terenów z terenami ulic i dróg:
a)powiatowych kategorii Z - w odległości 10 m,
b)powiatowych kategorii L - w odległości 10 m,
c)gminnych kategorii L - w odległości 8 m,
d)gminnych kategorii D - w odległości 6 m,
e)wewnętrznych - w odległości 6 m,
2) powierzchnie zabudowy budynków letniskowych na poszczególnych działkach nie mogą przekroczyć 150 m2dla działek o powierzchni do 3000 m2oraz 5% powierzchni działek dla działek większych niż 3000 m2,
3) powierzchnia biologicznie czynna poszczególnych działek powinna zajmować co najmniej 70% powierzchnidziałek,
4) budynki letniskowe nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym poddasze,
5) wysokość wznoszonych, rozbudowywanych lub przebudowywanych budynków letniskowych mierzona odpoziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu donajwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,
6) ustala się dopuszczalne formy dachów:
7) dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu połaci od 37 - 45°,
8) dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne z ewentualnymi naczółkami,
9) mansardowe,
10) budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachuodpowiadającą formie budynków mieszkalnych,
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MNL ustala się następujące zasady i warunki scalania ipodziału nieruchomości obowiązujące na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegółowe określone w dziale IInie stanowią inaczej:
1) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową zabudowę nie może być mniejsza niż 1800 m2,
2) dopuszcza się scalanie gruntów,
3) dla działek położonych przy drogach KD i KDW kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustalasię na 90 stop. , z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub zakończeń sięgaczy.
Działka sprzedawana jest wraz z udziałem w drodze wewnętrznej.
Działka ma dostęp do wody i prądu. 
Cena 200 000 PLN
Zamieszczone na naszej stronie internetowej oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają tylko charakter informacyjny.
---
Zapraszamy na prezentację Magda Milc 608633437 biuro@m-home.pl

Oferta nr 18800934 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 18800934
Typ oferty Działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 200 000 PLN
Cena za m2 264 PLN
Powierzchnia 758 m2
Miejscowość Sulistrowice
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Sulistrowice, widok na Ślężę
Powiat wrocławski
Gmina Sobótka
Własność własność