Działka budowlana, 1 168 m2, Miękinia

Działka budowlana na sprzedaż, Miękinia

Cena: 327 000 PLN

280 PLN/m2

Magdalena Milc
nr licencji: 4543
608633437
biuro@m-home.pl

Opis

Działka budowlana o pow. 1168 m.kw. o regularnym kształcie, prostokątna, płaska położona w miejscowości Miękni przy ul. Magnoliowej. Działka z udziałem w drodze wewnętrznej.

Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
( Uchwała Rady Gminy Miękini XXV/306/20)

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  44MN ustala się:

- zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) budynek wolno stojący lub w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej;

2) wysokość zabudowy nie większa niż:

a) 9,0 m w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej,

b) 10,0 m poza granicami strefy `B` ochrony konserwatorskiej;

- dach:

symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większymn niż 45°;

-zakaz stosowania:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - 12 - Poz. 6852

a) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

b) sidingu,

c) drewna na całej elewacji budynku.

- w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy, o wysokości nie większej niż 6,0

m;

2) na terenach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a dla wiat i budynków gospodarczych dachy pokryte

dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym matowym.

- w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa 0,6;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej.

- w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się urządzenia

towarzyszące.

- w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje - w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) nie mniejsza niż 800,0 m² dla zabudowy wolno stojącej,

b) nie mniejsza niż 500,0 m² dla zabudowy bliźniaczej,

c) nie mniejsza niż 250,0 m² dla zabudowy szeregowej;

2) minimalna szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości:

a) nie mniejsza niż 20,0 m dla zabudowy wolno stojącej,

b) nie mniejsza niż 18,0 m dla zabudowy bliźniaczej,

c) nie mniejsza niż 9,0 m dla zabudowy szeregowej;

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego prostopadły z tolerancją 30º;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod urządzenia

infrastruktury technicznej o powierzchni działki nie większej niż 25,0 m².
Działka w otoczeniu nowych domów, w bliskim sąsiedztwie lasu.Doskonała lokalizacja blisko centrum Miękini, blisko PKP. Dobry dojazd do Wrocławia.
Cena działki 326 000 PLNCena udział w drodze wewnętrznej 1000 PLN.
Działka nieuzbrojona, z dostępem do mediów ok. 50-100 m.
Zamieszczone na naszej stronie internetowej oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają tylko charakter informacyjny.

---


Polecam Magdalena Milc ( lic.4543) 608 633 437 biuro@m-home.pl Oferta nr 20920934 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 20920934
Typ oferty Działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 327 000 PLN
Cena za m2 280 PLN
Powierzchnia 1 168 m2
Miejscowość Miękinia
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Miękinia, ul. Magnoliowa
Powiat średzki
Gmina Miękinia
Własność własność
Kształt działki prostokat