Działka budowlana, 2 200 m2, Smolec

Działka budowlana na sprzedaż, Smolec

Cena: 1 370 000 PLN

623 PLN/m2

Magdalena Milc
nr licencji: 4543
608633437
biuro@m-home.pl

Opis

Działka budowlana o pow. 2200 m.kw. o regularnym kształcie, prostokątna, ogrodzona  położona w starym Smolcu przy jednej z spokojnych uliczek. Dojazd do działki asfaltowy, działka uzbrojona: woda, prąd, kanalizacja, gaz. Wymiary działki 36 x 61 m.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- Przeznaczenie uzupełniające:

1) usługi wbudowane w budynki mieszkalne, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustaleń § 7 pzp;

2) obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) zieleń urządzona;

4) infrastruktura techniczna.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) w granicach terenów: 1MN, 2MN, 3MN i 5MN budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolnostojącego;

2) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny = 0,01,

b) maksymalny:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego = 0,40,

3) wskaźnik powierzchni zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego: nie więcej niż 0,30,

4) w granicach terenów 2MN i 3MN:

- na 1 lokal mieszkalny w zabudowie wolnostojącej musi przypadać część działki budowlanej, na której będzie on zlokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2

- dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej dla działek o powierzchni mniejszej niż 800 m2  wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,

5) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) wysokość zabudowy: nie większa niż 10 m,

b) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch;

6) geometria dachów:

a) budynki mieszkalne: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 35° do 45°,z zastrzeżeniem lit. c,

b) budynki gospodarcze lub garaże: dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci w zakresie od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się w budynkach dachy płaskie wyłącznie jako pokryte zielenią w co najmniej 50%;

7) nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy jednospadowe lub dwuspadowe, o spadkach nie mniejszych niż 30°;

8) w wiatach dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych, o spadkach nie mniejszych niż 20°;

9) w istniejącej zabudowie o innych parametrach niż określone w pkt 3- 8 dopuszcza się przebudowy

i remonty zachowujące dotychczasowe wskaźniki, gabaryty i wysokość oraz parametry geometrii dachów;

10) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:

a) 8 m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,

b) 6 m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych;

Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych w granicach terenów 2MN i 3MN: 800 m2  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną typu wolnostojącego;  ustala się następujące minimalne szerokości frontów działek w granicach terenów MN  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej typu wolnostojącego = 20 m. 

Doskonała lokalizacja, cicha spokojna uliczka, blisko wyjazdu na S8 oraz dworca PKP. W sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w starej części Smolca z dala od lotniska.

Cena 1 370 000 PLN

Właściciel podejmie się prac porządkowych na działce ( dotyczących rozbiórki).


Zamieszczone na naszej stronie internetowej oferty nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają tylko charakter informacyjny.

---


Polecam Agnieszka Fliska ( lic. 5052) 606 405 918

Magdalena Milc ( lic.4543) 608 633 437


Oferta nr 20950934 wysłana z systemu LocumNet Online

Szczegóły

Numer oferty 20950934
Typ oferty Działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 1 370 000 PLN
Cena za m2 623 PLN
Powierzchnia 2 200 m2
Miejscowość Smolec
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Smolec, spokojna uliczka, możliwość podziału
Powiat wrocławski
Gmina Kąty Wrocławskie
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie siatka
Kształt działki prostokat
Położony w poza miastem